Η Φιλοσοφία του Αγρού μας

Ο Αστικός Αγρός Χαλανδρίου συν-καλλιεργεί φυτά και ανθρώπινες σχέσεις. 
Υπό την έννοια αυτή, υιοθετεί τις τρεις βασικές αρχές της Διαρκούς Καλλιέργειας δίνοντας έμφαση στη φροντίδα της Γης, στη φροντίδα των ανθρώπων (αλλά και κάθε έμβιου όντος) και στη δίκαιη κατανομή.

Επίσης, ο Αστικός Αγρός Χαλανδρίου «απεχθάνεται» τις βίαιες παρεμβάσεις (με μηχανήματα, χέρια ή πόδια), υιοθετώντας έτσι τη βιοδυναμική και ομοιοδυναμική προσέγγιση για φυτοπροστασία με φυσικές μεθόδους, και σε σύμπλευση με τα φυσικά φαινόμενα. 
Ο Αστικός Αγρός Χαλανδρίου δίνει έμφαση στην παρατήρηση, ώστε να «χτίζονται» δράσεις και παρεμβάσεις βάσει του πλαισίου που θέτει το φυσικό περιβάλλον, και όχι βάσει των όποιων δικών μας απαιτήσεων, υιοθετώντας την προσέγγιση της Φυσικής Καλλιέργειας και με στόχο την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση.


Πιο συγκεκριμένα και σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια και την φροντίδα της Γης:
·       Δίνουμε έμφαση στη δημιουργία υγιούς χώματος και στην ορθολογική χρήση του νερού.
·       Καλλιεργούμε με στόχο όχι μόνο τις ανθρώπινες/ ανθρωπογενείς ανάγκες, αλλά και τις ανάγκες ενός ευρύτερου «συστήματος». Άρα δεν επιδιώκουμε την πλήρη κάλυψη του Αγρού με παρτέρια (αφήνουμε χώρο και στην «άγρια» φύση), καλλιεργούμε για να προσκαλέσουμε τη βροχή (όπως λέει ο μασανόμπου Φουκουόκα), προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα δυναμικής ισορροπίας.
·       Φροντίζουμε οι τεχνητές εισροές να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Κάνουμε ανακύκλωση και επανάχρηση όσο το δυνατόν περισσότερων υλικών.
·       Καλλιεργούμε αποκλειστικά παραδοσιακούς σπόρους/ παραδοσιακές ποικιλίες (απαγορεύεται αυστηρά η καλλιέργεια υβριδίων) και φυλάμε σπόρους.
·       Οι σπόροι του Αγρού δίνονται (όπως έχουν ληφθεί) δωρεάν. Μέρος των σπόρων του Αγρού διατίθεται σε ευρύτερο δίκτυο κήπων/ καλλιεργειών (π.χ. ο Δέκατος Πέμπτος Κήπος, Κήποι της Ειρήνης) που διαθέτουν παραδοσιακούς σπόρους σε περιοχές που πλήττονται από πόλεμο (βλ. Συρία).
·       Δε χρησιμοποιούμε χημικά λιπάσματα και ψεκάσματα.
·       Τα εργαλεία του Αγρού μαζεύονται πάντα στο καμαράκι της γεννήτριας.

Σε ό,τι αφορά τη δική μας παρουσία και αλληλεπίδραση στον Αγρό:
·       Σχεδιάζουμε και καλλιεργούμε από κοινού και όχι σε ατομική βάση ή αυθαίρετα.
·       Τα παρτέρια φροντίζονται από κοινού και δεν είναι «ιδιωτικά», δηλαδή για ιδιωτική καλλιέργεια και χρήση.
·       Τα γεννήματα του Αγρού είναι εξίσου κοινά και μοιράζονται βάσει της αμοιβαίας σχέσης ανάμεσά μας και όχι βάσει συμμετοχής (πόσο πολύ ή πόσο λίγο) ή άλλων εξωγενών κανόνων.
·       Ο Αγρός μπορεί να φιλοξενεί δραστηριότητες τρίτων ατόμων και ομάδων, εφόσον εντάσσονται (και αποδέχονται) τη φιλοσοφία που τον διέπει, και κατόπιν συνεννόησης και έγκρισης της συνέλευσης του Αγρού.
·       Τα έξοδα του Αγρού τα μοιραζόμαστε από κοινού – παρόλα αυτά, αν κάποιος/α αδυνατεί να συμμετέχει, αυτό είναι απολύτως σεβαστό.
Όλα τα μέλη του Αγρού είναι ισότιμα. Οι αποφάσεις για τον Αγρό λαμβάνονται κατά τη μηνιαία συνάντηση (εκτός και αν προκύψει κάτι επείγον, οπότε προσπαθούμε να συνεννοηθούμε αλλιώς) και με βάση την ελάχιστη συναίνεση. Ανά συνέλευση στον Αγρό (και αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών) ορίζονται 1-2 συντοντιστές/ριες που ως μέλημα έχουν: να υπάρχει χώρος να ακουστούν όλες οι απόψεις, να μην μονοπωλείται η συζήτηση από τους/τις περισσότερο λαλίστατους/ες, να τηρείται το χρονικό περιθώριο που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση της συζήτησης εν γένει, αλλά και των επί μέρους θεμάτων που απασχολούν την εκάστοτε συνέλευση.

2 thoughts on “Η Φιλοσοφία του Αγρού μας

Add yours

  1. Για το επόμενο
    διάστημα θα συναντιόμαστε στον Αγρό για εργασίες κάθε Τρίτη στις 12:00,
    κάθε Πέμπτη στις 15:30 και κάθε Κυριακή στις 12:00.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Σπόροι στην Πόλη

Δίκτυο Σποροφύλαξης Αττικής - μας ενώνει η αγάπη και η φροντίδα μας για το σπόρο: το σπόρο ως πηγή ζωής και ως κοινό αγαθό και όχι ως προϊόν προς εμπορική εκμετάλλευση.

Ο κήπος της αειφορίας

Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής

δρυάδες

δίκτυο σποροπαραγωγής για τη διατήρηση των παραδοσιακών ποικιλιών

Urban Botany

Just another WordPress.com site

Seedzen

Telling Other Stories

in the garden

from the newstead community garden

Αστικός Αγρός Χαλανδρίου

τόπος συνάντησης, σκέψεις, φωτογραφίες, ιδέες, προβληματισμοί και δράσεις ενός μικρού κοινοτικού εγχειρήματος στο λεκανοπέδιο της Αττικής

%d bloggers like this: