Ισημερίες και Ηλιοστάσια

Στα πλαίσια της εναρμόνισής μας με τους ρυθμούς της γης, στον αγρό γιορτάζουμε τις ισημερίες και τα ηλιοστάσια - άλλοτε με ανοιχτές γιορτές, άλλοτε μεταξύ μας. Οι ισημερίες και τα ηλιοστάσια σηματοδοτούν τις αλλαγές των εποχών καθώς η γη γυρνά γύρω από τον ήλιο και αλλάζει τη σχέση της μαζί του. Τα παλιά χρόνια που... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑