Είμαι Χώμα!

Είμαστε χώμα και νερό, λένε οι παλιές γραφές.Αναπνέουμε αέρα, ζωογονούμαστε από το πυρ. Είμαστε γη και ουρανός…Η γη είναι πεπερασμένη. Το χώμα και το νερό επίσης.Είναι, αυτό που λένε, μη-ανανεώσιμοι πόροι (ο αέρας και το πυρ, πάλι, είναιανανεώσιμα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία). Αν συνεχίζουμε να θέλουμε ναζούμε επάνω στη γη είναι απλό, θα... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑